Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TADALIS - Printable Version

+- Forum potencja - Viagra,Cialis,Kamagra (http://fryzurydladziewczynek.pl)
+-- Forum: Leki na potencję (http://fryzurydladziewczynek.pl/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Cialis (http://fryzurydladziewczynek.pl/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TADALIS (/showthread.php?tid=1)Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku TADALIS - admin - 11-14-2016

Należy powiadomić o tym lekarza. Mogą wystąpić działania niepożądane opisane w punkcie  4. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub  farmaceuty.